אלוף שמואל איל

Eyal1922 - נולד בויטבסק, רוסיה.
1924 - עלה לארץ עם הוריו. המשפחה התיישבה במושב נחלת-יהודה ליד ראשון-לציון.
1940 - התגייס ל'הגנה' ושירת במשטרת הישובים העבריים ובמנגנון הקבע של ה'הגנה'. ערב מלחמת השחרור ובתחילתה היה מפקד נחל אפרים מטעם ה'הגנה' (מרחב ראשון-לציון, נס-ציונה, רחובות וסביבותיהן).
1948 - מפקד גדוד בחטיבת גבעתי.
1949 - ראש אגף מנהלה וכוח-אדם במפקדת חיל-האוויר.
1959-1954 - ראש אכ"א-פרט מטכ"ל אכ"א.
1960-1958 - ראש הג"א.
1964-1960 - מפקד הנח"ל.
1966-1964 - ראש מנהל הסגל.
1970-1966 - ראש אכ"א.
1973-1970 - נספח צה"ל וראש משלחת משרד-הביטחון בבריטניה ובארצות סקנדינביה.
1973 - השתחרר מצה"ל. כיום - מנכ"ל המשביר לצרכן.

הפעולות החשובות ביותר של הנח"ל בתקופת היותי מפקדו היו אחדות. בין השאר אפשר למנות העלאת היאחזויות חדשות באיזורי ספר, איזרוח היאחזויות קיימות, תיגבור ישובי ספר. פעולות חשובות נוספות: שילוב גדודי נח"ל במערך הלוחם של צה"ל; הקפדה על מילוי ייעודו של הנח"ל בהתיישבות ובצה"ל; שילוב חיילים ברמה שמתחת להנחיות הגיוס במסגרת הנח"ל וצה"ל; תרומה לפיקוד סגל הקבע הצה"לי והגדלת שיעור קציני נח"ל מצטיינים בשירות הקבע בצה"ל.