לקצינות הנח"ל -נא למלא את כל השאלון, יש חשיבות למידע לקראת הכנס. תודה!!!