ראשי אגף הנוער והנח"ל

שם האגף  שונה להאגף הבטחוני חברתי , עם שינוי יעוד הנח"ל והתמעטות גרעיני הנח"ל להתיישבות