בעוז רוחם

אהרון סבג

נח"ל מוצנח / גדוד 50

כי סגן

אהרון

סבג

מ.א 2058089

גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת

סיפור המעשה

בליל ה-9-10 באפריל 1973, בפשיטה על בנין החזית הדמוקרטית בבירות, היה סגן אהרון סבג לוחם בחוליה, שנועדה להניח את מטעני החבלה בתחתית הבנין, לאחר טיהורו משומריו. בתחילת הפעולה נפגעו שלושה מתוך ארבעת הלוחמים, שנועדו לסלק את השומרים ולאבטח את פעולת החבלנים, ולפיכך, הפכה חולית החבלה גם לחולית טיהור. סגן אהרון סבג השתתף בטיהור חדר המדרגות. תוך כדי פעולת הטיהור הרג שני מחבלים, שיצאו מחדר המדרגות, ומנע ירידת מחבלים אחרים על-ידי זריקת רימונים במעלה המדרגות. הוא המשיך בלחימה ופגע במחבלים שירדו במעלית. לאחר שראה, כי המעלית הופעלה, נתן לה לרדת לקומת הקרקע, ומשהגיעה פתח באש לתוכה. אחרי כן חיפה ואיבטח את הנחת מטעני החבלה ועזר בפינוי הנפגעים. סגן אהרון סבג גילה בפעולותיו אלו אומץ לב, כושר לחימה מעולה, תושייה רבה ודבקות במטרה.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל-1970

תמוז תשל"ג יולי 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן