יהודה שוסטר

יוני 1965 - ינו' 1968rosh-Resize of Shuster