rosh-Resize of Nehorai

משה נולד בינואר שנת 1925, כ"א טבת תרפ"ה בקיבוץ גניגר. התגייס לפלמ"ח בשנת 1942 היה בפלוגה א' ובפלוגה ב'. היה מ"כ, שירת בבריגדה והיה בפלמ"ח עד שנת 1946. עם פרוץ קרבות מלחמת העצמאות, שרת בחטיבת הראל בגדוד הרביעי. היה מפקד מחלקה, סגן מפקד פלוגה, השתתף בכל מבצעי "הראל" לאחר ההפוגה הראשונה. השתתף במבצעים ובקרבות: "עשרת הימים", "ההר", קרב ניצנה, קרבות דרום רפיח. כן השתתף בקרבות לטרון, היה מ"מ בחטיבה 7 .
בצה"ל שרת בשירות קבע החל מהקמת השרות ועד 1980. שרת בצה"ל בתפקידי פיקוד שונים: מ"מ, סמ"פ, מ"פ, היה מ"פ חרמ"ש גדוד 9 [מיל']. במקביל היה סגן מפקד הנח"ל. היה סמג"ד, מג"ד, סמח"ט בחטיבה 37. היה סמח"ט של חטיבה 188 [חטיבה סדירה], היה גם ממקימיה. היה סמח"ט חטיבה 600 במהלך מלחמת יום-הכיפורים. במלחמת לבנון שרת כעוזר קצין אגף מבצעים.
עיקר תפקידיו האזרחיים היו במסגרת הקיבוץ. היה מזכיר ומרכז המשק, מרכז ענפים ומפעלים באזור. היה ראש אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון.
משה נהוראי היה חבר קבוץ גניגר.

נפטר ב 21.9.2018

מקור: אתר עמותת הפלמ"ח, דצמ' 2015

דילוג לתוכן