תא"ל עמוס בן חיים

BenHaeimדצמבר 1990 - אוקטובר 1992