• אום תשובה לרב חובל איטלקי
  • קרנבל בנחל
  • להקת הנח"ל - הבלדה על יצחק שדה
  • הפלנחני"ק - הללויה לקפ"פ
  • להקת הנח"ל - בהיאחזות הנח"ל בסיני
  • שיר הרעות
דילוג לתוכן