Doron1922 – נולד בגרמניה. 1938 – עלה ארצה במסגרת עליית-הנוער. למד בבית-הספר המקצועי במשק יגור. 1941 – הפסיק לימודיו והתגייס למשטרת הישובים העבריים. 1947-1941 – עבד במנגנון הקבע של ה'הגנה'. 1948 – מפקד גדנ"ע מחוז חיפה, מפקד מחנה האימונים של הגדנ"ע והנח"ל. 1949 – ראש לשכת ראש אג"א. 1950 – מפקד מחזור א' של קורס המ"כים הנחלאי ומפקד בסיס האימונים של הנח"ל. 1951 – סגן מפקד הנח"ל. 1952 – מפקד גדוד 52, 'גבעתי'. 1956-1954 – מפקד פיקוד הנח"ל ומפקד חטיבה 11 במילואים, במבצע 'קדש'. 1957 – מח"ט גולני. 1958 – ראש מנהל הסגל. 1963-1959 – ראש אכ"א. 1963 – השתחרר, למד בארצות-הברית לתואר מ.א. במינהל-עסקים. 1965 – מנכ"ל אוניברסיטת תל-אביב. 1971 – משנה לנשיא אוניברסיטת תל-אביב. 1976 – יועץ ליו"ר הסוכנות היהודית. 1979 – ראש מינהל בית התפוצות. 2016 – נפטר ב 14 לדצמבר. המיוחד בתקופת כהונתי כמפקד הנח"ל היה האימון המתקדם והקמתו של גדוד הנח"ל המוצנח. הדבר בא מתוך רצון להוכיח את יכולתו של הנחלאי והמפקדים בנח"ל, תוך שילובם במשימות הביטחוניות של אותה תקופה.

דילוג לתוכן