Eyal1922 – נולד בויטבסק, רוסיה.
1924 – עלה לארץ עם הוריו. המשפחה התיישבה במושב נחלת-יהודה ליד ראשון-לציון.
1940 – התגייס ל'הגנה' ושירת במשטרת הישובים העבריים ובמנגנון הקבע של ה'הגנה'. ערב מלחמת השחרור ובתחילתה היה מפקד נחל אפרים מטעם ה'הגנה' (מרחב ראשון-לציון, נס-ציונה, רחובות וסביבותיהן).
1948 – מפקד גדוד בחטיבת גבעתי.
1949 – ראש אגף מנהלה וכוח-אדם במפקדת חיל-האוויר.
1959-1954 – ראש אכ"א-פרט מטכ"ל אכ"א.
1960-1958 – ראש הג"א.
1964-1960 – מפקד הנח"ל.
1966-1964 – ראש מנהל הסגל.
1970-1966 – ראש אכ"א.
1973-1970 – נספח צה"ל וראש משלחת משרד-הביטחון בבריטניה ובארצות סקנדינביה.
1973 – השתחרר מצה"ל. כיום – מנכ"ל המשביר לצרכן.

הפעולות החשובות ביותר של הנח"ל בתקופת היותי מפקדו היו אחדות. בין השאר אפשר למנות העלאת היאחזויות חדשות באיזורי ספר, איזרוח היאחזויות קיימות, תיגבור ישובי ספר. פעולות חשובות נוספות: שילוב גדודי נח"ל במערך הלוחם של צה"ל; הקפדה על מילוי ייעודו של הנח"ל בהתיישבות ובצה"ל; שילוב חיילים ברמה שמתחת להנחיות הגיוס במסגרת הנח"ל וצה"ל; תרומה לפיקוד סגל הקבע הצה"לי והגדלת שיעור קציני נח"ל מצטיינים בשירות הקבע בצה"ל.

 

דילוג לתוכן