המרכז למורשת הנח"ל

הקמת המרכז למורשת הנח"ל באתר ההנצחה לחללי הנח"ל בפרדס חנה, יהווה נידבך נוסף להנצחה ויספר את סיפור הנח"ל ומורשתו כיחידה צבאית ייחודית המשלבת ביטחון והתיישבות. הקמת המוזאון תוסיף לאתר ההנצחה מימד חשוב ותהפוך אותו לאתר ההנצחה והמורשת של החייל, מוקד משיכה לקהל רחב נוסף.

המרכז למורשת הנח"ל – הסיפור, המסרים ונושאי התצוגה

המרכז יספר את סיפור תולדותיו של הנח"ל ומורשתו הייחודית ממועד הקמתו ב-1948 עד היום. במרכז תוצג במלואה תרומת הנח"ל למדינה בכל תחומי עשייתו וכן יודגשו הערכים והרוח המיוחדת של הנח"ל, המשלבת פעילות למען המדינה בהתיישבות ובביטחון והתנדבות אישית.

העלאת תרומה להקמת המרכז למורשת הנח"ל  

נושאי התצוגה המרכזיים

הנח"ל – נוער חלוצי לוחם – הצגת מושגי היסוד של החייל: השם, הסמל, המסגרת הייחודית שהוקמה, גרעיני תנועות הנוער, מסלול הנח"ל וכדומה.

החרב – הצגת פרק הביטחון בפעילות הנח"ל, חלקו בכוח הלוחם של צה"ל, השתתפותו במערכות ישראל ותרומתו הייחודית בהן, הצגת מורשת הקרב, פעולותיה של חטיבת הנח"ל לדורותיה וכן ציון לחיילי המח"ל מתנדבי חוץ-לארץ (מח"ל) ששירתו בנח"ל.

המגל – הצגת החלק החקלאי וההתיישבותי של הנח"ל, תרומתו לעיצוב מפת הגבולות של המדינה וההיאחזות כדגם התיישבות ייחודי. רוח הנח"ל וערכיו הצגת הרוח המיוחדת של הנח"ל – רוח תנועות הנוער וגרעיני הנח"ל בצבא בהיאחזויות ובקיבוצים תוך כדי שימת דגש על רוח ההתנדבות. תרומת הבנות ופרק מיוחד על להקות הנח"ל ועל תרומתן לתרבות הישראלית. '

הנח"ל ויובליו – הצגת משימותיו הנוספות של הנח"ל (שאינן ביטחון והתיישבות) כמו ביעור בערות בקרב האוכלוסייה בישראל, הוראת עברית למבוגרים, חינוך נוער ביישובי עולים, עזרה ליישובי ספר ותרומת הנח"ל כמודל לחיקוי בחוץ-לארץ.

היום השביעי – הנח"ל זורם הנח"ל כיום ועם הפנים לעתיד.

הקומה התחתונה

מתחם הקומה התחתונה יסגר ויוגדל, ויהיה השטח המרכזי של המרכז למורשת הנח"ל. הסגירה וההגדלה יוסיפו מאה מ"ר בערך, ויביאו את שטח התצוגה בקומה זו ל-468 מ"ר. מלבד זה, ייבנה גרם מדרגות חדש. מן הגרם הזה יעלו המבקרים במוזאון לאודיטוריום, המצוי בקומה העליונה, ובו יוקרן מיצג חווייתי (בלי לפגוע בשימושיו האחרים של האולם). התצוגה במרחב הקומה התחתונה תכלול שלושה מרכיבים מרכזיים:

א. נישות הקרנה, ובהן סרטים נושאיים – סרטי תוכן.

ב. קיר עוטף, ועליו שני צירי זמן מקבילים – האחד של המדינה, והאחר של הנח"ל – לוח אירועים.

ג. מסכי מגע לקבלת מידע אינטראקטיבי נוסף.

הקומה העליונה

קומת ההתייחדות והזיכרון, ובה ארוניות הנופלים וכן המשרדים והספרייה, תישאר ללא שינוי. באודיטוריום יוקרן מיצג חווייתי. במיצג, יוצג סיפורה של משפחה, הסיפור האנושי שמאחורי רקע האירועים הגדולים. באמצעות דרמה מרגשת יצטרפו הצופים לסיפורה של משפחה אחת המאחדת את הסיפור הכולל. דרך שלושה דורות של משפחה אחת יוצגו הן הסיפור הלאומי והן סיפור הנח"ל, מהיאחזויות לאורך הגבולות, סיפור מערכות ישראל, המרדפים והביטחון השוטף בדור הראשון והשני עד התרומה והפעילות הנוכחית למעוטי היכולת בדור השלישי. בדרך נתוודע גם להווי החיים המיוחד של הנח"ל, ללהקת הנח"ל ולהשפעתו המתמשכת על חיינו עד היום.

יותר משבעים שנה עברו מאז הוקם הנח"ל. תרומתו למדינה ולחברה הייתה – וממשיכה להיות גדולה וחשובה בכל נושאי פעילותו. ראוי וחיוני להנציח מורשת זאת ולהנחילה לדורות הבאים. הקמת המרכז למורשת הנח"ל אמורה להבטיח זאת.

 

דילוג לתוכן