סא"ל איתמר בן ברק

1916 – נולד בארץ, בחולדה, גדל בנהלל.BenBarak
1936 – ממקימי קיבוץ חניתה, שבה הוא חבר עד היום, שירת ב"הגנה', עבר קורס מ"כים בגבת, קורס מ"מים ביבנאל – הקורס הראשון של ה'הגנה' שבוגריו הוכרו כקצינים בצה"ל.
1948 – במלחמת העצמאות השתתף בקרבות נגד העיראקים בגזרת מגידו, נגד הסורים בגזרת ראש הגשר הסורי ובצפון כפר סולד ודן. לאחר מכן השתתף במבצע 'חירם' לשחרור הגליל. סיים קורס מג"דים וקורס מח"טים, מפקד מחוז הגליל בתקופת ייבוש החולה וההתנגשויות עם הסורים על רקע זה.
1956 – מפקד הנח"ל.
1958 – השתחרר מצה"ל.
1980 – יו"ר ועדת מל"ח של מחוז מירון, מרכז משק חניתה. בנו, טייס בחיל-האוויר, נפל במילוי תפקידו.

מבצע 'קדש', תקופת פיקודי על הנח"ל, היה גורם מכריע מאוד בחיי הנח"ל. הוקמו שתי היאחזויות – באיזור רפיח ושארם א-שייך, שפורקו עם הנסיגה. אבל, עיקר ההשפעה של מלחמת סיני היתה בהתייצבות היחסים בין הנח"ל לבין הצנחנים, ובעיקר לגבי הערכת המטה הכללי. בתקופה מאוחרת יותר עבר הנח"ל לקלוט מתנדבים מחו"ל והם צורפו למחלקות משקים, וכן מחלקות של בנות ממשפחות עולים, שאילמלא גיוסן במסגרת הנח"ל היה צה"ל נאלץ לוותר על שירותו הצבאי.
שני הגופים הללו – המתנדבים והבנות האמורות – היו קשים מאוד לקליטה וחייבו טיפול מיוחד מצד הסגל וחברי הגרעינים.
בחלק האחרון של תקופת שירותי כמפקד הנח"ל התעוררה שוב שאלת התרומה הבלתי מספקת, כביכול, שהנח"ל תורם לכלל צה"ל, בהיותו כוח אדם מובחר, ונדרשנו להגדיל את אחוז היוצאים לקורסי פיקוד. כידוע, זהו ויכוח שעלה גם במשך השנים שלאחר מכן.

 

דילוג לתוכן