שנות התשעים

1990
מתחילת קליטת פלוגות כל"צ (חיילי כלל צה"ל) ראשונות מהבקו"מ לחטיבה 933.

במחנה 80 עולה מספר הבנות העוברות טירונות כלל צהלית ל- 6,000 בנות בשנה. אחוזות הפיקוד של הנח"ל הופכות למדריכות טירונות כל"צ.

גדוד 50 המוצנח עובר מחטיבה 35 לחטיבת הנח"ל 933 בהסכמת התנועות כדי למלא חוסר כ"א נחלאי ביחידה.

1991
גדוד הנח"ל המוצנח נפרד מחטיבת הצנחנים ומצטרף לחטיבת הנח"ל כגדוד בזלת.

היאחזות רחלים עולה על הקרקע.

מזכ"לי התנועות מאשרים את דרישת צה"ל למעבר חטיבת הנח"ל למחזוריות של 17 שבועות (בעקבות זאת עובר המסלול לפרקים נח"לאים כל 8 חודשים), לאחר הסתייגויות רבות.

מאושר לנוער העובד והלומד להתחיל בהוצאת גרעיני נח"ל ל"חווות הכשרה" לפרק טרום צבאי, נחלאי, תנועתי של 12 חודש לפני הגיוס.

סא"ל דורון ויקטור (קשל"פ הנח"ל) מוציא "מורה נבוכים לנח"ל" – אוגדן כללים ניהוליים.90-1

מסלול הנח"ל החדש מביא לשירות ברצף צבאי וגורם לביטול "מחלקות המשק" ו"של"ת האמצע" – מובטחים לתנועות ימי עיון כל 4 חודשים (4 ימים באמצע השבוע), בהשתתפות צבאית וכל פעילות נחלאית נוספת עפ"י פקודות בגרף האימונים החטיבתי.

התנועות מציבות אולטימאטום – הפרקים הצבאיים לא יעברו את 22 החודשים.

צה"ל בונה את השינוי במסלול ומגדיר היקף של 800 כ"ק בשנה.

צה"ל משנה את מועדי הגיוס לנח"ל תוך התאמה לחטיבת הנח"ל.

הוקם פלנ"ט הנח"ל – פלוגות הנ"ט של חטיבה 933.

1992
הוקם הפלחה"ן – פלוגת החה"ן של חטיבה 933

פלוגות כ"ל (כושר לקוי) נח"ל הוצאה ממחנה 80 לבקשת מפקד הנח"ל למחזור אחד בלבד עקב חוסר מקום (הוצבה עד אז בסמוך וצמוד לפלוגת הכ"ק) והועברה למחנה דותן ליד ג'נין.

שרות הכ"ל הופרד סופית.

מתגייסים שני גרעיני נח"ל ל"חוות הכשרה" של הנוע"ל למשך 12 חודשי הכנה (גרעין "צין" לאלמוג וגרעין "אטד" לרביבים – מחזור צ"ח).

בבריכת השולטן בירושלים נערכת עצרת לציון עשור לחטיבת הנח"ל.

1993
גדוד 908 נסגר לטירונות חברי גרעין נח"ל בנים והועבר לערד.

הופרד השירות המשותף (בנים ובנות בטירונות נח"ל) לצמיתות.

בוטל מסדר הסיום המשותף לבנים ובנות גרעיני נח"ל בטירונות.

בפקודת צה"ל נסגרת להקת הנח"ל (תכניתה האחרונה "לא זורקים לחם")

90-2

1994
הופסקה הצנחת כלל חברי גרעיני הנח"ל בחטיבה 933 (הצניחות הועברו להצנחת סגל החטיבה במקום חברי גרעין), בניגוד להבטחה בנושא מבטל צה"ל שנה לאחר מכן את הצניחות לחלוטין.

אג"ת מאשר דרישת חטיבת הנחל להוצאת חברי גרעין ליח"טים (יחידות חטיבתיות), למרות התנגדות התנועות (אחוזי פקוד יוצאים ביום הגיוס ועוזבים את הגרעין).

הוועדה לתנועות הנוער של התק"מ ממליצה על דרכים לסיום הקשר עם הנח"ל, ביטול פרק ההיאחזות, הליכה ליחידות אחרות ולחטיבות אחרות כגרעין בשלמותו תוך קיום ימי עיון במתכונת נח"ל.

12 גרעיני נח"ל מכלל הגיוס יוצאים ל- 12 חודשי הדרכה בתנועות הנוער, לפני השרות הצבאי (מחנה הכנה, חוות הכשרה).

1995
הוקמה יחידת ההסברה בפיקוד הנח"ל במטרה לגייס יותר לוחמים לחטיבת הנח"ל, הוספת גרעינים לא תנועתיים לנח"ל שיוכנו ויגובשו במחנות ההכנה בקיבוצים.

ראש אגף הנוער והנח"ל מבטיח סיוע כספי לקיבוצים הקולטים גרעינים. התוצאה: עלייה במספר המתגייסים לנח"ל למשך שנה אחת בלבד, אחוזי נשירה גדולים במהלך השירות

צה"ל עובר לשיטת גיוס חדשה – רישום גרעינים לנח"ל של בני כיתות י"ב מסתיים במהלך חודש ינואר ולא כבעבר עד חודש יולי.

גרעין "אפיק" – של"ת ראשון באופקים מסתבך ב"פרשת הסמים" – חייליו נשפטים לכלא צבאי בטרם גיוסם, בג"צ מבטל את הרשעתם ומורה על ביטול ה"של"ת ראשון" (במידה ולא תהיה הכשרה בחוק השיפוט הצבאי), טרם יציאה לשל"ת.

ועדות ביטחון של התנועות הקיבוציות מקבלות אישור מצה"ל להמשך הצנחת בני משקים (במ"ל) עפ"י מכסה של 120 בנים בשנה (חברי גרעין לא צונחים).

פיקוד הנח"ל מקבל פיקוד על יחידות בה"ד 4, ניצנים, דותן, ואחריות על כל הכשרת 02 ו- 03 בצה"ל. חברי גרעינים מתחילים לשרת ביחידות אלה (שאינן יחידות נח"ל).

יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון, מורה להמשיך במסלול הנח"ל למרות המלצות ועדת החוץ והביטחון.

מסלול הנח"ל בשנה זו:

בנים 40 חודש

מחנה הכנה

7-11

טירונות

6

פרק צבאי

8

היאחזות

8

בט"ש – גדוד 50

8

של"ת אחרון

10

בנות 23 חודש

מחנה הכנה

8-13

טירונות + פרק צבאי

13

היאחזות

8

של"ת

2

90-3

 

1996
וועדת עמוס ירון מגישה לשר הביטחון, יצחק מרדכי, את המלצותיה, מציגה את הצורך בשינוי מבני בצה"ל ובאגף תוך מתן דגש ועדיפות ל"הכנה לצה"ל ומוטיבציה לשרות משמעות".

המסמך "יעדים בירוק" של פיקוד הנח"ל מציג תכנית כוללת למשימות שלא רק בהיאחזויות (אתרי קרוואנים, עיירות פיתוח, קיבוצים ועוד) בצוות "יעדים בירוק" משתתפים: תא"ל רן גלינקא- מפקד הנח"ל, מיכל שקד – רע"ן נח"ל, יועץ ארגוני חיצוני, נציג החברה למתנ"סים, נציג התק"מ.

אושרה הצעת צה"ל לשינוי מבני של פיקוד הנח"ל ומיזוגו עם מפקדת קצין חינוך ראשי.

1997
באסון מסוקי היסעור, מעל שאר יישוב, נהרגים 30 מלוחמי הפלנ"ט והפלחה"ן של החטיבה.

חטיבת הנח"ל 933 מוכפפת ת"פ פיקוד מרכז ומתנתקת סופית מפיקוד הנח"ל.

בסיס טירונים ואימון מתקדם (908) עוברים מפיקוד הנח"ל לפיקוד חטיבה 933 ונקראים בא"ח 933 ערד.

במהלך שנה זו מתרחשים הצעדים הבאים:
•פרוק פיקוד הנח"ל – מפקד הנח"ל, תא"ל גלינקא, מונה למפקד חיל החינוך והנוער.
•כל הבנים כ"ק של הנח"ל אוגדו לגדוד 50 לשרות של 18 חודש (במקום 14 עד היום) לשני גיוסים בשנה, לא פחות משתי פלוגות חי"ר ופלוגת שריון אחת.
•הנח"ל עובר לפרק "משימות לאומיות" (במקום היאחזות בלבד), 12 חודשים לבנים ו- 5 עד 7 חודשים לבנות (במקום 8 חודשי היאחזות במסלול הקודם).
•כל הכ"ל (פרופיל 65-72) ישרתו בשריון חטיבה 7.
•מפקדת פיקוד הנח"ל התפרקה ועברה לקח"ר.
•מרכז נח"ל בפיקוד אל"מ (במקום תא"ל בפיקוד הנח"ל)
•מרכז נח"ל פועל עם מטה של שלישות (רס"ן), ענף נח"ל (סא"ל), וגדוד 903 (סא"ל).
•מכפיפות לסגן הרמטכ"ל בעבר, ירד הנח"ל לכפיפות קח"ר (תא"ל).
•במסגרת התארגנות לגדוד 50 כגדוד נחלאי מוביל, הופסקו היציאות ליח"טיות של חברי גרעין.
•אוזרחה היאחזות אשבל ונמסרה לבוגרי תנועת הנוער העובד והלומד (אזרוח ראשון אחרי 10 שנים).
•עלו על הקרקע שתי היאחזויות חדשות: "סנסנה" ו "יתיר" בדרום הר חברון.

1998
הוקם הנח"ל החרדי, לא חברי גרעיני נח"ל, ביוזמת ראש אגף הנוער והנח"ל, תא"ל מיל' יהודה דובדבני, ובשיתוף ראש אכ"א, האלוף יהודה שגב.

Netzach-1

אגף הנוער והנח"ל מממן מתקציב משרד הביטחון 200 צניחות לחברי גרעיני נח"ל.

הפעילות הנחלאית: ימי עיון, פגש מקשרים, פגש גרעין, מתבצעות בקשיים רבים (הקשר נשמר בזכות כניסת הטלפון הנייד).

1999
בינואר מתגייס מחזור ראשון של נח"ל חרדי, מבצע הכשרה בהיאחזות רותם הנטושה תחת פיקוד מרכז נח"ל (אל"מ שרון דוידוביץ).

מחזור ר"ב (אוגוסט 97) מגיע לפרק המשימה הלאומית כמחזור ראשון למשך 12 חודש.

50% מכלל הכ"ק של חברי גרעין נח"ל מאותו מחזור מגיעים לפרק המשימה, ייתר ה- 50% הנותרים נשארים במסגרת חטיבת הנח"ל בווריאציות ובתפקידים שונים.

מתגלים קשיים משמעותיים בכל הקשור למימוש פרק המשימה בנושאים המרכזיים.

הצבא מסייע נקודתית, אך אין אישור והיענות למימון כל המשימות הלאומיות ע"י צה"ל (כלכלה, נסיעות, דיור).

גדוד 903 מטפל ב- 4 היאחזויות בלבד: יתיר, סנסנה, אלישע, משכיות.

Imagine this, you are getting review materials of the best quality https://writemypaper4me.org at a very affordable rate, and you can get certified with only a single attempt

דילוג לתוכן