תא"ל יהונתן דותן

Dotan1926 – נולד בקיבוץ גניגר, גדל במושב גבעת-חן שליד רעננה.
1943 – בגיל 16.5 התגייס לפלמ"ח עם ההכשרה המגוייסת הראשונה של המחנות העולים. בפלמ"ח מילא תפקידים של מ"כ, מ"מ, מ"פ והשתתף בפעולות שונות, כגון ליל-הגשרים, בגשר אכזיב.
1948 – היה מ"פ בית-אשל ונבטים במסגרת גדוד 8 של חטיבת הנגב. באותה שנה שירת כסגן מפקד גדוד 8 וגדוד 9 בחטיבת הנגב.
1950 – מפקד גדוד 9. השתחרר מצה"ל ועבר לעין חרוד.
1952 – התגייס מחדש לצה"ל, שירת כקצין אג"ם פיקוד דרום.
1953 – סמח"ט 3, חטיבת חי"ר.
1956-1954 – סמח"ט גולני.
1959-1956 – מדריך ראשי בפו"מ.
1959 – ראש מחלקת אימונים במטכ"ל.
1961 – ראש מחלקת תקנים במטכ"ל.
1963-1962 – לימודים בבית-הספר למלחמה בפאריז.
1966-1964 – מפקד הנח"ל.
1970-1967 – ראש מנהל הסגל.
1973-1971 – לימודי היסטוריה צבאית ומנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב.
1973 – השתחרר מצה"ל.

אפיון התקופה, בה הייתי מפקד הנח"ל, מתבטא בכמה מישורים: תגבור משימות הדרכה, פעילות רבה בנושא ביטחון שוטף, תנופה חדשה להתיישבות. במקביל לכך דרשנו באותה תקופה להאריך את השירות הנחלאי בחצי שנה, בעוד שבצה"ל קוצר אז השירות. זאת, כדי להעמיד מכשול בפני המתנדב ולחייבו להתנדב ולא "לצלול לתפקיד קל", כדברי הנחלאים. ראינו בהכרת הערך העצמית של הנחלאי מנוף להגדלת ההתנדבות. גיבוש תחושת הערך של הנחלאי הושג על-ידי כך שהיה שותף למשימות צבאיות תעסוקתיות והדרכתיות ושותף ליישוב הארץ ופיתוחה. כמו כן הופעל "טרור" על התנועות, הן בהפגת החששות שמא הארכת השירות האמורה תבריח נחלאים פוטנציאליים מהנח"ל והן בדרישה להקדיש די מדריכים לטיפול בגרעינים. בסיכום – הושגה הערכה רבה יותר מצד גורמי צה"ל לנח"ל ושיפור תקנים, ארגון ומבנה בהתאם; הערכה רבה יותר לנחלאים, ותחושה עצמית משופרת יותר של הנחלאים עצמם. בסופו-של-דבר גדלו מחזורי הגיוס לאחר הארכת השירות; התגלו תופעות של התנדבות נוספת, כמו התנדבות של גרעינים לחצי שנה נוספת לפעילות חינוכית בערי פיתוח – ההתנדבות היתה ביוזמת הגרעין ובנוסף לחצי השנה הנוספת; הוקמה שוב סיירת הערבה, שאוישה על-ידי נחלאי חצבה, בה שולבו תעסוקה מבצעית ולימוד ידיעת הארץ; בסך-הכל, שיפור במאזן הנח"ל הן בתחושת אנשיו והן בדימויו בצה"ל ובציבור

Wenn sie hingen ein skriptum erstellen, macht das wesentlich mehr gliederrung hausarbeit arbeit, die teilnehmerinnen und teilnehmer haben davon in der regel aber auch mehr

דילוג לתוכן