בעוז רוחם

אביחיל פלד

גדוד 904

כי טוראי

אביחיל

פלד

מ.א 2163283

גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת

סיפור המעשה

לקראת יום הכיפורים הגיע טור' אביחיל פלד למעוז המזח על מנת לארגן את ענייני הדת.

עם הגיעו התנדב לסייע לחיילי המעוז, והשתתף עמם בעבודותיהם.

עם פרוץ המלחמה, למרות שהוטל עליו לעסוק בחילוץ נפגעים מאחר ולא הוכשר כלוחם, השתתף טור' אביחיל פלד בלחימתם העיקשת של החיילים להגנת המעוז.

ביום השלישי למלחמה, בעת שלחם מעמדה כשהוא חשוף לאש המצרים, נפגע טור' אביחיל פלד פגיעה קשה בידיו ובעיניו.

למרות פציעתו הקשה המשיך לשמש דוגמא בהתנהגותו לכל חיילי המעוז.

עם נפילת חיילי המעוז בשבי, לא הניח טור' אביחיל פלד לחבריו לשאת אותו על אלונקה, והתעקש ללכת ברגל כשחבריו רק תומכים בו.

במעשיו אלה גילה טור' אביחיל פלד רוח התנדבות, אומץ לב ודוגמה אישית למופת.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל-1970

אייר תשל"ה מאי 1975

רב אלוף מרדכי גור

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן