בעוז רוחם

אליהו סרוסי

נח"ל מוצנח / גדוד 88

כי טוראי

אליהו

סרוסי

מ.א 314555

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש בפעילות מבצעית

סיפור המעשה

ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, פרץ טוראי אליהו סרוסי קדימה עם מחלקתו, בה שימש כחובש מחלקתי, ונפצע בין הראשונים עם עוד 7 חיילים. הוא המשיך לטפל בנפגעים, גרר ואסף את כולם בתעלת קשר, עזר בהעמסתם על מכוניות הפינוי ורק לאחר מכן הודיע כי נפצע 

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל

ניסן תשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן