בעוז רוחם

בני חנני

נח"ל מוצנח / גדוד 50

כי סגן

בני

חנני

מ.א 2112022

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש

סיפור המעשה

ביום 7 באוקטובר 1973 נותר מוצב "תל-סאקי", ברמת הגולן, מכותר, על-ידי כוחות סוריים גדולים. בשלב זה כבר היו נפגעים רבים ללוחמים במוצב, ומפקדם ביקש עזרה בדחיפות.

סגן בנימין חנני ז"ל שמע במכשיר הקשר את הבקשות לעזרה; הוא הציע ל-מג"ד לשלוח את מחלקתו לחבירה עם המוצב המותקף, למרות שידע ברורות שהכוחות הסוריים, החוסמים את הדרך הם גדולים במיוחד. הכוח בפיקודו של סגן בנימין חנני ז"ל, יצא למשימתו. הוא נתקל בכוח סורי, ובקרב עז הושמדה כמעט כל מחלקתו, וגם הוא ביניהם.

במעשהו זה גילה אחות-לוחמים, אומץ לב ודבקות במטרה.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל – 1970

אייר תשל"ד מאי 1975

רב אלוף מרדכי גור

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן