בעוז רוחם

גד מנלה

נח"ל מוצנח / גדוד 50

כי סרן

גד

מנלה

מ.א 496099

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במלחמת ההתשה

סיפור המעשה

ביום 21 במרס 1968 בפשיטת צה"ל על כרמה גילה סגן גד מנלה ז"ל אומץ לב ותושייה תחת אש עזה של האויב. הוא יצא בזחל"ם למשוך אש אויב אליו כדי לאפשר לכוחותינו לאתר את מקורות האש של האויב. נוסף לכך חילץ פצועים בהיותם תחת אש עזה ורצופה.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל

ניסן תשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן