בעוז רוחם

זאב נתיב (נדלר)

גדוד 906

כי סרן

זאב

נתיב

מ.א 470704

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במלחמת ששת הימים

סיפור המעשה

בליל ה-5 ביוני 1967, פקד סרן זאב נדלר על פלוגה בקרב על אום כתף. בשעת הקרב נפצע בפניו ובלשונו ואיבד את יכולת הדיבור על אף זאת, המשיך להוביל את פלוגתו בקרב, כשהוא מעביר פקודות באמצעות קצין, שהלך על ידו, בגמר הקרב דאג לפינוי חייליו הפצועים ורק לאחר מכן פונה גם הוא.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל

ניסן התשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן