בעוז רוחם

יוסף הרפז

נח"ל מוצנח / גדוד 50

כי רב"ט

יוסף

הרפז

מ.א 962536

גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת במלחמת ששת הימים

סיפור המעשה

ביום ה-6 ביוני 1967, בחן-יונס, נתקע הזחל"ם, שבו נסע רב"ט יוסף זילברשפיץ מול כוח אויב בבתים שולטים. רב"ט יוסף זילברשפיץ הפעיל מק"כ לטווחים שבין 50-5 מטר כנגד אויב, שירה עליו באש נק"ל ושהטיל רימונים מהבתים. הוא ביצע את הפעולה לפי פקודת האש של המ"מ. רוב אנשי הכוח, שהשיבו אש מעבר לדופן הזחל"ם, נפגעו.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל-1970

ניסן תשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן