בעוז רוחם

לודויג ויינמן

גדוד 904

כי סגן

לודויג

ויינמן

מ.א 973417

סיפור המעשה

בליל ה-3 באוקטובר 1969, בהיות סגן לודויג ויינמן מפקד במעוז באיזור תעלת-סואץ, פשטה יחידה מצרית על מעוזו, לאחר הנחתת אש ארטילרית עזה במשך כ-20 דקות. תוך הרעשה כבדה עבר סגן לודויג ויינמן בקור-רוח ובמהירות, מעמדה לעמדה בריצה, כדי לוודא, שכל חייליו מוכנים בעמדותיהם, עודד אותם והכינם לקראת הסתערות אפשרית. כשנתגלו חיילי האויב, רץ מיד למקום הגילוי, זרק עליהם רימונים וירה בנשקו האישי. לאחר מכן עבר לעמדות הירי השולטות על דרך נסיגת האויב והפעיל משם את נשק המוצב. בפעולותיו אלה שימש דוגמא ומופת ליתר החיילים והמפקדים במעוז, ובכך סייע להדוף בהצלחה את הסתערות האויב, על אף התנאים הקשים ששררו במעוז, עם תום ההרעשה הכבדה.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל-1970

ניסן תשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן