בעוז רוחם

מנחם זטורסקי

נח"ל מוצנח / גדוד 50

כי סרן

מנחם

זטורסקי

מ.א 953924

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש

סיפור המעשה

בליל ה-10-9 באפריל 1973, בפשיטה על בנין החזית הדמוקרטית בבירות, פקד סרן מנחם זטורסקי על חולית חבלנים, שנועדו להניח את מטעני החבלה בתחתית הבנין, לאחר טיהורו משומריו. מיד בתחילת הפעולה נפגעו שלושה מתוך ארבעת הלוחמים, שנועדו לסלק את השומרים ולאבטח את פעולת החבלנים. סרן מנחם זטורסקי פרץ אל הבנין תחת אש חזקה, שנורתה עליו מכיוונים שונים, ומטר רימונים, שנזרקו עליו מהקומות העליונות של הבניין. בדרכו הרג מחבל מטווח של 3-2 מטרים, הגיע אל הנפגעים ופינה אותם מהשטח. הוא המשיך בלחימה, הרג עוד מחבל, שהגיע למקום וטיהר את חדר המדרגות, שממנו יצאו עוד מחבלים. תוך כדי הלחימה פיקח בעצמו על חולית החבלה, שהניחה חומר נפץ בתחתית הבנין. פעולת הטיהור והלחימה לא היתה מתוכננת מראש להתבצע על ידו ובמעשהו זה תרם להשלמת המשימה בהצלחה.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל-1970

תמוז תשל"ג יולי 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן