בעוז רוחם

מרדכי (מוטי) טיקוצינסקי

ללא תמונה

נח"ל מוצנח / גדוד 50

כי סג"מ

מרדכי

טיקוצינסקי

מ.א 344813

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש בפעילות מבצעית

סיפור המעשה

ביום ה-26 במאי 1958, קיבל סג"מ מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל קודה לצאת עם אנשיו לחלץ פטרול שהיה נתון לאש אויב יעילה בשטח פתוח. סג"מ מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל ידע כי הקרקע אינה מאפשרת תפיסת מחסה וכי אנשיו יהיו חשופים, תוך סכנת היפגעות ודאית. בהחלטה נחושה לבצע את המשימה, הוביל את אנשיו באומץ לב ובמהירות ותוך דוגמה אישית לעבר הנפגעים כדי לחלצם הוא נהרג בזמן שניסה לחלץ את הפטרול.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל

אייר תשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן