בעוז רוחם

שמואל לב (לייב)

גדוד 906

כי סג"מ

שמואל

לב (לייב)

מ.א 282542

גילוי אומץ לב מעולה בשעת הקרב

סיפור המעשה

סג"ם שמואל לב ז"ל אשר שמש מפקד מחלקה בזמן מערכת סיני, הסתער בראש יחידתו על עמדות האויב
בעת התקפת לילה ונהרג בטיהור הכוכים בקרב פנים אל פנים, תוך גילוי אומץ לב מעולה

על מעשה זה הוענק לו

צל"ש אלוף

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל

ניסן תשי"ז אפריל 1957

אלוף חיים לסקוב

אלוף פיקוד הדרום

דילוג לתוכן