הנח"ל לדורותיו קבל משר הבטחון אהוד ברק תעודת הערכה על חייליו המתנדבים ליחידות לוחמות,
המעורבות והמחויבות לחברה ולחינוך ועל מפעל ההתיישבות

דילוג לתוכן