מורות חיילות

    התרומה של צה"ל להקטנת פערים חברתיים באה לידי ביטוי באופן משמעותי דרך יחידת מורות הרואה עצמה כתורמת לחוסנה של מדינת ישראל בהשקעה בחזית החברתית בתחומי חינוך שונים באמצעות שיויון הזדמנויות לאוכלוסיה בסביבת סיכון גבוהה, פריפריה ובאזורי / שכונות מצוקה .

מסלול קליטת עליה
המורות החיילות במסלול זה מסייעות בבית הספר ובקהילה בקליטת עולי חדשים וותיקים בהיבטים חינוכיים חברתיים ותרבותיים .
הן מסייעות בהקניית השפה העברית באולפנים ובמרכזי קליטה ומהוות מרכיב חשוב ומשמעותי בסיוע משרד החינוך לרשויות המוניציפליות .

Morot-5

מסלול חינוך משלים – נוער וקהילה וקידום נוער
המורות החיילות במסלול זה מופקדות על מחד העצמת הנוער, עיצוב דור המחר ברמה הערכית באמצעות שילובם במימוש צרכי הקהילה תוך חינוכם ללקיחת אחריות ומאידך מתן מענה לאוכלוסיות טעונות טיפוח על סף נשר ביחידות לקידום לנוער ושילובם כאזרחים טובים ותורמים יותר בחברה הישראלית .
על רקע קריסת המערכות המוניציפאליות בשל המשבר הכספי הפוקד אותן נפגעה מערכת החינוך הבלתי פורמאלית החוץ בית ספרית באופן קשה יותר .
במצב שנוצר נלחמות הרשויות לתת מענה מינימאלי למזעור הנזקים המותנה בסיוע של מורות חיילות אשר משמרות רמת טיפול זה הממזער נזקים בתחום הנוער במרחב הפתוח בו הוא חשוף לאלימות , סמים ואלכוהול .
ללא המורות החיילות לא ניתן יהיה לתת מענה מינימאלי לצרכי הנוער על גווניו השונים.
החיילות מהוות מודל לחיקוי המנהל דיאלוג בגובה העיניים עם בני הנוער ומנתבם לאפיקים חיוביים, מיצוי עצמי ומוכנות ונכונות לשירות משמעותי בצה"ל .
פעילות החיילות מתפרסת על פני ששת מחוזי משרד החינוך הכוללים 195 רשויות מקומיות ו-55 מועצות אזוריות. נוער , נוער בסיכון או נוער בסף נשירה .

Morot-2

כיום פועלות 120 יחידות קידום נוער כשכולן מוגדרות בעלות צורך לסיוע מו"ח מתוכן תועדפו 70 היחידות הקשות ביותר ובעלות יכולת ותשתית טובה לקליטה מוצלחת של החיילות. בכל יחידת קידום נוער- משובצות 2 חיילות דהיינו 140 סה"כ לתחום זה .
בתחום נוער וקהילה עם מיפוי מדדי הטיפוח והקריטריונים שהוזכרו לעיל קיים צורך בכ- 180 מורות חיילות .
סה"כ הצורך במו"ח בקידום נוער וקהילה הינו 320 חיילות .

מסלול תרבות תורנית
אוכלוסיית המו"ח בתרבות תורנית פטורה עקרונית משירות בצה"ל מטעמי דת אולם הן מתנדבות לשרת כמורות חיילות חרף התנגדות ולחצים רבים מצד הבית והמגזר ובכך משמשות דוגמא לתרומה לעם ולחברה .
מסגרת תרבות תורנית מאפשרת לבנות אלו שירות בצה"ל במסגרת תומכת תוך שמירה על אורח חייהן הייחודי .
חיילות אלה מהוות כח איכותי לתרום בעשייה חינוכית בקרב אוכלוסייה נזקקת הלומדת בחינוך ממלכתי דתי כמו כן מסייעות בהקניית ערכי יסוד במורשת ישראל במסגרות בית ספריות וקהילתיות וביסוס וחיזוק הזיקה למורשת העם והארץ .

קריטריונים ותבחינים לשיבוץ
בחינוך הממלכתי דתי לומדים כיום כ- 25,000 תלמידים בני העדה האתיופית יסודי ותיכון אשר נדרשים לטיפוח מיוחד ממושך ועמוק בשל קשיי קליטה וקשיים לימודיים וחברתיים .

Morot-4

מסלול מועדוניות יום
מועדונית יום הינה מסגרת לילדים המגיעים מבתים הרוסים, בתים מיעוטי יכולת המופנים מגורמי הרווחה לעיתים ע"י צו בית משפט .
תפקיד החיילת במועדונית הוא בסיוע הכנת שיעורי בית, בקשר שבין בית הספר למועדונית והעשרת תרבות הפנאי במועדונית באמצעות יציקת תוכניות חינוך חברתיות וערכיות .
המו"ח במועדונית מחד מהווה סמכות וחלק מאנשי הסגל ומאידך משמשת כאחות בוגרת שכן קרובה אל הילדים בגיל ומכאן ייחודיותה .
החיילת נותנת מענה לילדים המאופיינים כבעלי חסך רגשי והתנהגותי ובכך יוצרת תהליך של אמון אישי ובנייה מחודשת של עולם תוכן התנהגותי וחינוכי .

מסלול פנימיות
עשייתן החינוכית של המורות החיילות במסלול פנימיות מתבטאת בהדרכת והכוונת קבוצות, במתן מענה יחידני לחניכים מתקשים ובקשר אישי .
המורה החיילת מהווה חלק בלתי נפרד מסגל הפנימייה ומשולבת במהלך יומם של חניכים .
בשעות הבוקר מסייעת לילדי הפנימייה בבית הספר ובשעות הצהריים ועד שעות הערב המאוחרות מעבירה פעילויות חינוכיות חברתיות .
החיילת מהווה חוליה משמעותית בקשר עם חניכי הפנימייה .
הערך המוסף של היותה קרובה בגילה לחניכים מאפשר לה להוות דוגמא אישית ומסייע לה ביצירת קשרים משמעותיים, בהבנת עולמם ומתוקף כך מהווה גשר בין החניכים לצוות המקצועי .
בשם גילם המתבגר של החניכים מהווה המו"ח גם גורם מסייע ומכוון בכל הקשור להכנה לצה"ל בפנימייה .

Morot-3

מסלול שמע
המורות החיילות במסלול שמע מהוות אוזן קשבת תרתי משמע לילדים לקויי שמיעה .
בשעות הבוקר החיילות משולבות בכיתות מעורבות של שומעים וחרשים ומתרגמות את דברי המורה לשפת הסימנים וע"י כך מאפשרות שילובם של ילדים מוגבלים בכיתות רגילות .
בשעות אחה"צ החיילות משולבות במרכזי שמע בפעילות חוויתית בלתי פורמלית בהכנת שיעורי בית ובחוגי העשרה עם מאות ילדים חרשים ברחבי הארץ .
במסלול זה משתלבות חיילות מתנדבות חירשות שמשמשות דוגמא לחיקוי ומופת בקרב הילדים .
חיילות שמע אף מסייעות בגיוסי מתנדבים חירשים בצה"ל ומשולבות בשלב הטירונות- פרק ההכשרה הבסיסי שחווים חיילי צה"ל.

Morot-1

מסלולים ירוקים
מורות חיילות במסלולי טבע מחנכות לאהבת הארץ "דרך הרגליים", הן מהוות כח משמעותי בהעברת מסרים וערכים לבני נוער .
הן מדריכות טיולים של בתי ספר באזורים שונים בארץ ויוצרות זיקה בין התלמידים ובני הנוער לבין מולדתם כאמצעי להכרתה ואהבתה .
הן מקיימות פעילויות להעלאת תודעת נושאי טבע נוף ומורשת בקרב אוכלוסיות שונות .
ההדרכה המבוצעת ע"י חיילות, לובשות מדים, מגבירה את הזדהות בני הנוער עם הטבע והנוף ומדגישה את הקשר העמוק בין הצבא הארץ והעם .
המסלולים הירוקים כוללים את החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, שמורת נאות קדומים, צריף בן גוריון ו"לוטם".

Hence, getting a hp hpe6-a15 aruba certified clearpass professional exam will serve as an indication of how skilled and knowledgeable you are about the in order-essay-online.net and outs of the business

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן