Resize of Tondovskiינו' 1993 - דצמ' 1996

 

דורון נפטר ב 15.9.2017