בעוז רוחם

מנחם לבוב

נח"ל מוצנח / גדוד 88

כי טוראי

מנחם

לבוב

מ.א 314772

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש

סיפור המעשה

במבצע "קדש", בעת הקרב במיצרי המיתלה, שימש טור' מנחם לבוב כרובאי. כבר ביריות הראשונות נפצע בכתפו הימנית ונשאר שוכב ליד הזחל"ם. לאחר שהתאושש התייצב בפני המפקד ושימש בתפקיד רץ, בשטח הנתון לאש משלושה כיוונים. כשהופיעו חיילי האויב על הרכס, נטל מקלע לידיו וירה בו מכתפו הימנית, תוך כאבים חזקים ביותר ותוך היותו נתון לאש בלתי פוסקת מהרכס השני. רק לאחר שהשמיד את יחידת האויב חזר למחסה. למרות כאביו, המשיך בתפקיד רץ גם בהמשך הקרב, וסירב שיעבירוהו לטיפול רפואי באותו לילה.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל-1970

ניסן תשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן