בעוז רוחם

משה שוחט

נח"ל מוצנח / גדוד 50

כי רב"ט

משה

שוחט

מ.א 411774

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש

סיפור המעשה

ביום ה-19 בפברואר 1959, בהיותו מפקד חוליית מארב בנחל שקמה, הבחין רב"ט משה שוחט בשלושה מסתננים בטווח של כ-40 מטר. הוא הסתער עליהם עם אנשיו תוך המטרת אש מהמותן. כאשר התפצלו המסתננים לשני כיוונים, פיצל גם רב"ט משה שוחט את חולייתו והוא עם עוד חייל רדפו אחר 2 מסתננים, שהשיבו אש תוך מנוסתם. לאחר רדיפה של כ-300 מ' השיגו את אחד המסתננים, אשר פצע קשה ביריות את החייל הנלווה, וכן פצע את רב"ט משה שוחט. רב"ט משה שוחט הסתער על המסתנן כשאין עוד תחמושת ברשותו, התגבר עליו בקרב פנים אל פנים והרגו על-ידי חניקה ובהלימה בקת ה-תמ"ק. בעת ההיאבקות נפצע רב"ט משה שוחט שנית בנשיכות יריבו. למרות היותו פצוע, טיפל בחברו הפצוע, והזעיק את אנשיו לפינויו.

על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל תש"ל-1970

ניסן התשל"ג אפריל 1973

רב אלוף דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

דילוג לתוכן