הנח"ל ותנועות הנוער

מאמר מאת יאיר דואר - סגן ראש אגף הנוער והנח"ל40-1

 

הנח"ל ותנועות הנוער הקשר בין הנח"ל לבין תנועות הנוער בישראל

החל עוד לפני שבא לעולם והוא נמשך עד היום.

במסגרת מאמר זה יסופר על קשר זה מתחילתו ועד שנת 1960.

ביביליוגרפיה של הנח"ל
ביביליוגרפיה של הנח"ל
 
דוד קורן - הנח"ל - צבא עם ערך מוסף - הוצאת יד טבנקין ומשרד הבטחון
לנו המגל הוא החרב" א' ו-ב', מאת יאיר דואר, בהוצאת יד טבנקין ומשרד הבטחון
[לקריאת חלק א' כספר דיגיטלי - לחצו כאן]
קריאת חלק ב' כספר דיגיטלי - לחצו כאן]