תולדות הנח"ל

שנות הארבעים

40ביוני 1948, בעת ההפוגה הראשונה במלחמת השחרור, הוחלט בממשלה הזמנית לגייס את כל בני ה- 17 (ילידי שנתון 1931) לאימון צבאי מרוכז על מנת להכינם כעתודה מאומנת שתוטל לחזית הקרבות רק בשעת כורח עליון. בגמר הפרק הראשון לאימונם לא הייתה אפשרות, משיקולים שונים, לשחרר את הנערים והוחלט לחייל אותם.

שנות החמישים

שנות החמישים מחזור הטירונים הראשון של הנח"ל
39A בפתח. הנח"ל, החסר עדיין את מפקדיו הזוטרים, מזמן בנים ובנות לקורס המ"כים הראשון. לראשונה נערך ניסיון לקיים את שני הקורסים בצוותא. קורס המ"כים הראשון הסתיים ביוני, וסגל פיקודי "מקורי" נערך לאימון טירוני מחזור הנח"ל הראשון. אלה הגיעו לבסיס הטירונים של הנח"ל יחד עם מדריכיהם המשקיים, שנמצאו צמוד אליהם במהלך כל הטירונות.
 גדוד הנח"ל המוצנח ובית הספר למכ"ים משתתפים בקרבות מבצע קדש ב 1956.

שנות השישים

33במסגרת הידוק הקשרים בין ישראל הצעירה וארצות אפריקה המתפתחות, בראשית שנות השישים, יצאו מפקדים בנח"ל לגאנה, להקים שם את "חטיבת הבונים", יחידה במתכונת דומה לזו של הנח"ל. פעילות הנח"ל התרחבה מגאנה גם לארצות אחרות באפריקה ואף לאמריקה הדרומית ואסיה.פעילות הנח"ל בחו"ל הופסקה עם מלחמת ששת הימים. הנח"ל משתתף בקרבות מלחמת ששת הימים.


שנות השיבעים

37Aיישוב ראשון באזור רצועת עזה: היאחזות כפר דרום. הוקמה על מקום הקבוץ שפונה במלחמת השחרור. תנופת התישבות אדירה מעלה עשרות היאחזויות ומאחזים בכל רחבי הארץ. הנח"ל משתתף במלחמת יום הכיפורים בכל החזיתות. מספרי שיא של חברי גרעין, בנים ובנות.

אסון נאות הכיכר, 30 בדצמבר, נהרגו 20 לוחמים מסיירת הנח"ל

שנות השמונים

80-2תנופת ההיאחזויות נמשכת. באפריל 1982 עולות 11 היאחזויות ביום אחד. במלחמת לבנון הראשונה משתתפים גדודי הנח"ל המוצנח, גדודי הבט"ש 931 ו-932 ולאור לקחי המלחמה, מוקמת בנובמבר 1982 חטיבת הנח"ל 933 ומשנה את מסלול הנח"ל. הנח"ל נוטל חלק בישיבה במוצבים בדרום לבנון. מפקד הנח"ל מתמנה לדרגת תא"ל והנח"ל זוכה ב-1984 לפרס ישראל על תרומתו למדינה ולחברה.

שנות התשעים

80-4מתחילת קליטת פלוגות כל"צ (חיילי כלל צה"ל) ראשונות מהבקו"מ לחטיבה 933. במחנה 80 עולה מספר הבנות העוברות טירונות כלל
צהלית ל- 6,000 בנות בשנה. אחוזות הפיקוד של הנח"ל הופכות למדריכות טירונות כל"צ. גדוד 50 המוצנח עובר מחטיבה 35 לחטיבת הנח"ל 933 בהסכמת התנועות כדי למלא חוסר כ"א נחלאי ביחידה.


שנות האלפים

90-2אוזרחה היאחזות סנסנה ונמסרה לתנועת "אמנה". קח"ר, תא"ל אלעזר שטרן, מעלה הצעה לביטול מרכז נח"ל העצמאי ולהקים במקומו מרכז נוער וקהילה שיכלול שלושה גורמים במרכז אחד: גדנ"ע – מורות חיילות – נח"ל. בוצע פיילוט ראשון לאיחוד כלל היחידות שמתחיל במרץ 2002 במרחב צפון וכולל את הגרעינים ביראון, סער, כרמיאל וחצרות יוסף.חטיבת הנח"ל משתתפת במלחמת לבנון השניה.

דילוג לתוכן