תולדות הנח"ל


שנות השיבעים

37Aיישוב ראשון באזור רצועת עזה: היאחזות כפר דרום. הוקמה על מקום הקבוץ שפונה במלחמת השחרור. תנופת התישבות אדירה מעלה עשרות היאחזויות ומאחזים בכל רחבי הארץ. הנח"ל משתתף במלחמת יום הכיפורים בכל החזיתות. מספרי שיא של חברי גרעין, בנים ובנות.

 

אסון נאות הכיכר, 30 בדצמבר, נהרגו 20 לוחמים מסיירת הנח"ל

שנות השמונים

80-2תנופת ההיאחזויות נמשכת. באפריל 1982 עולות 11 היאחזויות ביום אחד. במלחמת לבנון הראשונה משתתפים גדודי הנח"ל המוצנח, גדודי הבט"ש 931 ו-932 ולאור לקחי המלחמה, מוקמת בנובמבר 1982 חטיבת הנח"ל 933 ומשנה את מסלול הנח"ל. הנח"ל נוטל חלק בישיבה במוצבים בדרום לבנון. מפקד הנח"ל מתמנה לדרגת תא"ל והנח"ל זוכה ב-1984 לפרס ישראל על תרומתו למדינה ולחברה.